A3 Media

Adrie Kiwiet-Thoma

Merelstraat 4

9679 JG  Scheemda

Tel: 06-36373331

Mail: adrie@a3media.nl

www.a3media.nl

 

KvK 64368912

 

AVG Privacyverklaring A3 Media

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij de website A3 Media  allemaal doe met informatie  die ik verzamel.

A3 Media is gespecialiseerd in Facebook marketing en evenement promotie.  A3 Media beheert meerder Facebookpagina’s  en promoot evenementen.  De gebruikte gegevens die u mij hierover verstrekt en de gegevens die ik zelf verzamel worden vertrouwelijk behandeld.

A3 Media is gevestig aan de Merelstraat 4, 9679 JG  Scheemda. KvK nr is 64368912

 

Wanneer u een opdracht geeft aan  A3 Media verzamel ik uw persoonsgegevens. Ik mag uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruik ik je betalingsgegevens, NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit ben ik wettelijk verplicht.

Deze gegevens worden 7 jaar conform de wettelijke eis bewaard.

 

Daarnaast zal ik gegevens verzamelen om mijn werk te kunnen doen. Ik zal foto’s en video’s maken van producten uit uw bedrijf en voor uw evenement,

Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde cloud waarvan alleen ik toegang heb. De cloud die ik gebruik is Dropbox . Deze cloud voldoet aan de AVG normen.

Daarnaast  staan er foto’s en video’s op mijn laptop, camera en telefoon. Deze zijn allemaal beveiligd middels wachtwoorden.  Alle bovengenoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Statistieken die ik verzamel via Facebook worden bewaard op een beveiligde pc.

Andere sociale media die gebruikt worden zijn twitter, LinkedIn en Instagram. Ik verwijs u naar de privacyverklaring van bovengenoemde media om te lezen wat zij met uw gegevens doen.

 

Rechten die u heeft;

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Heeft u klachten over de privacyverklaring van A3 Media dan verwijs ik u naar het Autoriteit Persoonsgegevens.